• Add: 53 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng
  • Hotline: - 0225.999.8999
  • T3 - Chủ nhật 8:00 am - 8:00 pm. Thứ 2 nghỉ
  • 53 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng
  • - 0225.999.8999
Giới thiệu

Liên hệ

Hệ thống Anh ngữ quốc tế PoPoDoo Hải Phòng được thành lập vào ngày 22/04/2011 với sứ mệnh trở thành tổ chức giáo dục Tiếng Anh trẻ em số 1 tại Việt Nam. Từ đó tạo ra môi trường học tập Tiếng Anh toàn diện nhất cho trẻ em.

0225.999.8999

popodoo53dinhtienhoang@gmail

53 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng

T3 - Chủ nhật 8:00 am - 8:00 pm. Thứ 2 nghỉ

Thông tin liên hệ
Đăng ký tại đây